<address id="jzznj"></address>
<track id="jzznj"></track>

   <th id="jzznj"></th>

   <sub id="jzznj"><progress id="jzznj"></progress></sub>
   <th id="jzznj"><menuitem id="jzznj"></menuitem></th>
   <th id="jzznj"></th>

    <th id="jzznj"></th>

    当前位置好名字网 > 周易大全 > 梅花易数 >

    介绍介绍什么是梅花易数

    好名字 www.1577956.com 时间:2016-10-18 编辑:小编22

    介绍介绍什么是梅花易数
    不知道大家有没有听说过梅花易数呢,《梅花易数》是中国古代占卜法之一。现在的八卦象数、梅花心易都是梅花易数的别称。今天名字网小编要跟大家说说什么是梅花易数
    起卦方法
     1、年月日时起卦:
     即以农历之年月日总和除以八,以余数为卦数求上卦;以年月日时总和除以八,以余数为卦数求下卦,再以年月日时总和除以六,以余数为动爻。
     
     例:农历壬辰年十月八日巳时起卦:辰年5数,巳时6数。
     上卦为:(年+月+日)÷8,取余数。
     
     即:(5+10+8)÷8,余数为7为艮卦。
     下卦为:(年+月+日+时)÷8,取余数。
     
     即:(5+10+8+6)÷8,余数为5为巽卦。
     动爻数为:(年+月+日+时)÷6,取余数。
     
     即:(5+10+8+6)除以6,余数为5,动爻为5爻。
     此卦为:上卦为艮,下卦为巽,动爻为五爻。
     
     2、直接以数起卦
     这是一种简便而准确率极高的起卦方法。当有人求测某事时,可以让来人随意说出两个数,第一个数取为上卦,第二个数取为下卦,两数之和除以6,余数为动爻,或者可以随便借用其他能得到两数的办法起卦,如翻书等?#21462;?br />  
     3、端法后天起卦
     端法后天起卦法是以"八卦万物属数为上卦,以后天八卦方位下卦",即以物或人所取之象为上卦,以其所在后天八卦方位之卦为下卦,以上、下卦数加时数除以6,余数取动爻。这种方法经常使用。
     
     4、按声音起卦
     凡闻声音,数得声数起作上卦,加时数配作下卦。如动物鸣叫声,叩门声,别人说话声皆可起卦。若所闻声音中有一间隔,可以把间隔前声数取作上卦,把间隔后声数取作下卦,以上下卦数加时辰数取动爻。
     
     5、按字的笔划数或字数起卦
     字少时,,按笔画数,字多时,可用字数起卦。
     凡见字数,如停匀,即平分一半为上卦,一半为下卦。如字数不匀,即少一字为上卦,取"天轻清"之义;以多一字为下卦,取"地重浊"之义。
     
     6、丈尺寸起卦
     凡数皆可起卦,丈尺,尺寸皆为数,亦可起卦。
     
     丈尺之物,以丈数为上卦,尺数为下卦,合丈尺之数取爻(数寸不系)。
     尺寸之物,以尺数为上卦,寸数为下卦。合尺,寸之数,加时数取爻。分数不用。
     
     7、起卦加数法
     按年月日时起卦,一个时辰之内,只有某一特定?#21602;?#35937;,在同一时辰内,可能有多人来占问,不能以同一卦象断事,或有多人同来问同一件事者,亦不能以同一卦象论之。为解决这一问题,可用?#26377;?#27663;笔划数的法,进行起卦决之。
     
     8、物数占
     凡见有可数之物,即以此物起作上卦,以时数配作下卦,即以卦数并时数,总数除以六,取动爻。
     
     9、为人占
     凡为人占,其例不一。或听语声起卦,或观其人品,或取诸身,或取诸物,或因其服色、触其外物,或以年、月、日、时,或以书写来意。
     
     听其语声音,如或一句,即如其字数分之起卦。如语两句,即用先一句为上卦,后一句为下卦。语多,则但用初听一句,或末后所闻一句,余句不用。
     观其人品者,如老人为乾,少女为兑之类。
     
     取诸其身者,如头动为乾,足动为震,目动为离之类。
     取诸其物者,如人手中偶有何物,如金玉及圆物之属为乾,土瓦及方物之属为坤之类。
     
     因其服色者,如其人青衣为震,赤衣为离之类。
     触其外物者,起卦之时,见水为坎卦,见火为离卦之类。
     
     以年、月、日、时者,即以求问时之年月日时起卦。
     书写来意者,其人来占,或写来意,则以其字占之。
     
     10、自己占
     凡自己欲占,以年、月、日、时,或闻有声音,或观当时有所触之外物,皆可起卦。
     
     11、占动物
     凡占群物之动不可起卦。如见一物,则就此物为上卦,物来之方位为下卦,合我卦数及方位卦数加时数取爻。以此卦总断其物。如后天占牛鸣鸡叫之类。又凡、牛、马、犬、猪之类,初生,则以初生年、月、日、时占之。又或置买此物,亦可以初置买之时推之。
     
     12、占静物
     凡占静物,有如江河山石,不可起卦。若至屋宅树木之类,则屋宅初创之时,树木初置之时,皆可起卦。至于器,则置成之时可占,如枕椅之类是矣。余则无?#20160;?#21344;。
     
     

    上一篇:揭秘梅花易数的来源与演变

    下一篇?#22909;?#26377;了

    站内链接

    © 好名字网 www.1577956.com 粤ICP备12050957号-5

    赐子千金,不如教子一艺;教子一艺,不如赐子一名

    河南体彩十一选五走势
    <address id="jzznj"></address>
    <track id="jzznj"></track>

      <th id="jzznj"></th>

      <sub id="jzznj"><progress id="jzznj"></progress></sub>
      <th id="jzznj"><menuitem id="jzznj"></menuitem></th>
      <th id="jzznj"></th>

       <th id="jzznj"></th>

       <address id="jzznj"></address>
       <track id="jzznj"></track>

         <th id="jzznj"></th>

         <sub id="jzznj"><progress id="jzznj"></progress></sub>
         <th id="jzznj"><menuitem id="jzznj"></menuitem></th>
         <th id="jzznj"></th>

          <th id="jzznj"></th>